จนได้แต่ก็รวยได้เช่นกัน อย่าดูถูกกันในวันที่เขาไม่มี

3,235,341 views
Don't act like sandpaper to smooth other people, because you're still a rough person too. อย่าทำตัวเป็นกาะดาษทราย ที่คอยขัดเกลาแต่คนอื่น ทั้งที่ตัวเองก็ยังหยาบ

Up next